INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OKULARÓW

Okulary korekcyjne należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami specjalisty. Okulary korekcyjne są wykonane według indywidualnych parametrów użytkownika.

Nie należy udostępniać ich innym osobom. Regulacje i dopasowania należy wykonywać w zakładzie optycznym.

Dla uniknięcia deformacji oprawy oraz powstawania naprężeń w soczewkach, nie należy zakładać i zdejmować okularów jedną ręką.

Okulary korekcyjne należy chronić przed działaniem wysokich temperatur i nie narażać na kontakt z twardymi i szorstkimi materiałami a także z substancjami aktywnymi chemicznie (opary, lakiery).

W przypadku uszkodzenia okularów nie należy naprawiać ich samodzielnie, tylko zgłosić się do zakładu optycznego. Okulary należy przechowywać w sztywnym futerale.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Okulary należy czyścić tak często, jak jest to konieczne, środkami do tego przeznaczonymi, bieżącą wodą a następnie delikatnie osuszyć ściereczką z mikrowłókna. Soczewek okularowych nie wolno czyścić ich na sucho, zawsze należy zwilżyć je przed czyszczeniem.

GWARANCJA NA OKULARY

Na wykonane okulary udziela się gwarancji na okres 12 miesięcy od daty odbioru okularów. Uszkodzenia mechaniczne (w tym m. in. zarysowanie, wyszczerbienie, stłuczenie soczewek, pogięcie lub złamanie opraw okularowych) oraz wpływ substancji chemicznych nie są objęte gwarancją. Dla zmniejszenia naturalnego zużycia okularów, należy dokonywać ich przeglądów i konserwacji w zakładzie optycznym.